thumbnail PLETKY STRAUSSOVY OPERETKY

PLETKY STRAUSSOVY OPERETKY

Operetní revue ku příležitosti 190. výročí narození Johanna Strausse

Napsala, scénu a kostýmy navrhla: Jindřiška Kikinčuková
Dámské róby dodal salón Miriam
Přešití a dozdobení paní Pavlína Tykalová
Choreografie tanečních výstupů: Jan Kaleja
Světla: Antonín Pfléger
Zvuk: Stanislav Kajer
Průvodní slovo: Kamila Kikinčuková nebo Táňa Krchovová
Hlas Johanna Strausse: Bronislav Kotiš
Hudební doprovod:
Ivana Janečková nebo Táňa Vaněčková / klavír
Milan Benedikt Karpíšek / housle, mandolína, bicí

 

Obsazení:

Michaela Šrůmová - soprán
Jitka Kubištová - soprán
Roman Krebs - tenor
Dalibor Tolaš - baryton